Enduro positiv miljöpåverkanEnduro är inte bara en rolig sport att utöva. Det har även visat sig vara ett bra sätt att bevara miljön. Studier har genomförts och dessa har visat att om man kör med motorcyklar på lämpliga platser i naturen så blir de en faktor för att bevara biologisk mångfald.

Särskilt i landskap som växer igen. Nedfall av kväve gör att marken blir förmörkad av växtlighet som är tätare, så som nässlor, älggräs och hundkex. Dessa konkurrerar ut andra arter inom både växter och djur.

Genom att göra enduro på dessa områden, så bryter man upp markytan på ett positivt sätt för insekter, djur som är ryggradslösa och för växter och svampar. Blir en planta sönderriven av ett däck, så gynnas det på så sätt att det kan bli många fler plantor i spåren. De arter som gynnas med är flera arter som idag är utrotningshotade.

Markstörningar på grund av enduro är alltså en nyttig sak för miljön. 2014 fick Göta MS bidrag av Länsstyrelsen i Uppsala för att skapa förutsättningar som skulle gynna den lokala floran.

Detta i samband med att de anordnade VM i enduro. Även andra län har genomfört och genomför projekt för att restaurera och bidra med störningar som bidrar till att rädda olika arter.

Naturvården blir billigare med, då det är många privatpersoner som driver klubbar. Det finns även många banor utspridda över hela Sverige.

Motorcross och enduros påverkan på miljönÄven om förbränningsmotorerna släpper ut växthusgaser och kväveoxider så är det i en liten skala och det är större fördelar än nackdelar för att rädda den biologiska mångfalden.

Även Svemo har dragit sitt strå till stacken med att bevara miljön och har tidigare gjort en miljöhandlingsplan så väl som en hållbarhetsredovisning. Dessa avhandlar bland annat biologisk mångfald, minskat buller, miljövänliga bränslen och minskade utsläpp.