Enduro är en sport som medför stora risker att skada sig, även om det finns bestämmelser kring skyddsutrustning. När man kör enduro så finns det ofta hinder som man ska ta sig över.

Det är ofta då skador uppstår. Det finns även en studie som visar att ögonskador är vanliga inom endurokörning. Detta trots att man bär glasögon eller andra skydd för ögonen.

Skador inom enduro drabbar ofta övre extremiteten. En av dessa är kotfrakturer och har man otur kan det leda till förlamning. Andra skador som är vanliga inom enduro är handledsskador.

Då är det främst båtbensfrakturer och handledsfrakturer. Dessa typer av skador uppstår ofta när man har en översträckning i handleden vid landningsfas efter ett hopp eller om föraren tappar kontrollen. Det är sällan skador i enduro beror på hastighet, utan även i lägre hastighet har det skett att förare blivit skadade.

Skador inom enduro

Många gånger beror det på att förare kolliderar med varandra eller med ett träd. Det förekommer även skador när motorcykeln välter eller i samband med att man utför hopp. Då är skador i knäet mycket vanliga.

En annan vanlig skada inom enduro är fötterna. Vänster fot är mest utsatt, troligen beroende på att det görs flest vänstersvängar samt att växelspaken sitter på vänster sida.

Enduro kan även innebära att man skadar kroppen på andra sätt. Det som kan drabbas är lårben, underarm, fotleder, ryggrad, hand och armbåge.

Det finns även inrapporterade skador så som främre korsband, meniskskador, nyckelben, knäleder med mera.

Sedan finns det så klart mindre typer av skador, som skavsår, blåsor, lårkakor, skrubbsår, stukning av handleder och fötter.

Även om det finns risk för skador inom sporten, så kan dessa minskas genom att använda sig av mer än bara den obligatoriska skyddsutrustningen. Det går även att träna för att styrka muskulaturen. Dock är det inte en garanti för att man inte ska skadas, då det kan ske ändå, men riskerna minskas!